Black Oil se zaměřuje na prodej a distribuci produktů od Privateer Press. Privateer Press nabízí především modely do válečných her WARMACHINE a HORDES. Tyto hry vás zavedou do světa Iron Kingdoms, ve kterém se střetávají ocelová monstra poháněná parou, divoké bestie ovládané čaroději a armády lidí a dalších národů. Privateer Press produkuje širokou škálu deskových her. Ať už vás zaujme deckbuilding karetní hra HIGH COMMAND, která příběhově zapadá do světa Iron Kingdoms a umožní vám budovat celé armády a bojovat o velká uzemí, nebo LEVEL 7, kde nahlédnete do temných zakoutí utajené podzemní základny. A pro odreagování jsou tu zábavné hry s poťouchlými Gobbery, kteří se neustále snaží o sestrojení šílených zařízení.

Black Oil focuses on the sale and distribution of products from Privateer Press. Privateer Press offers models particularly in war games, ie; WARMACHINE and HORDES. These games will take you into the world of the Iron Kingdoms, which consists of steel monsters driven by steam, wild beasts controlled by wizards, armies of people, and other nations. Privateer Press produces a wide variety of board games as well. It also offers a deck building euchre, HIGH COMMAND, which fits into the story-world of the Iron Kingdoms and allows you to build a whole army and fight for a large area, or LEVEL 7, which looks into the dark corners of secret underground bases. And for relaxation there are fun games featuring a sly Gobber who's constantly trying to construct a mad facility.

V této sekci naleznete program herního klubu. V části EVENTS je přehled chystaných akcí. CALENDAR slouží k přihlášení na turnaje a další akce v Black Oil a také umožňuje zadat nabídku ke hře nebo reagovat na nabídku jiného hráče. Členství v BLACK OIL GANG přináší řadu výhod. Ať už potřebujete vlastní skříňku na uložení svých miniatur nebo chcete pít z půllitru s vlastní přezdívkou, tak je Black Oil Gang pravě pro vás. V sekci HALL OF FAME uchováváme výsledky všech uskutečněných turnajů v rámci Black Oil – vaše vítězství tak nebudou zapomenuta.

In this section you can find the software gaming club. Under EVENTS is an overview of forthcoming events. The CALENDAR is used to sign up for tournaments and other events in Black Oil, and also allows you to reply to an offer to play or respond to the offer of another player. Being BLACK OIL GANG member brings a number of advantages for you. Whether you need your own locker to store your armies or want to drink a pint with your nickname on the glass, the Black Oil Gang is just for you. Under HALL OF FAME are the results of all the tournaments carried out within Black Oil - and your victory will not be forgotten.

Zde naleznete bližší info o naší nabídce pití, jídla a zázemí. Sekce CLUB SCHEME popisuje celý Black Oil tak, abychom vám usnadnili orientaci v herně. Otevírací dobu, možnost parkování, bankovní spojení a další informace najdete v sekci CONTACTS.

Here you can find more info about our drinks, food, and facilities. The CLUB SCHEME section describes the layout of Black Oil, making things easier for newcomers. Hours of operation, parking, bank details and other information can be found in the section CONTACTS.